eBook

Tiimityöskentelyä käytännössä

By Karlex Oy

Tiimityöskentelyn perusidea on ajaton. Kautta aikojen ihmiset ovat yhdistäneet voimansa ja tehneet yhteistyötä. Suomessa tiimityöstä tuli muoti-ilmiö 1990 -luvulla. Työryhmistä tehtiin tiimejä ja uusia perustettiin. Idea oli hyvä, mutta väärä toteutustapa synnytti paljon epäonnistumisia.

Vähitellen opittiin rakentamaan tiimityöskentely oikein. Ensin johto määritteli tiimin tarkoituksen ja vastuualueen. Sen jälkeen tiimi teki johdolle tarkemman ehdotuksen tiimin tavoitteista ja avaintehtävistä. Kun niistä ja tiimin tarkoituksesta oltiin samaa mieltä, ryhtyi tiimi suunnittelemaan oman toimintatapansa yrityksen / organisaation pelisääntöjen (arvojen) puitteissa.

Samassa yhteydessä mietittiin myös tiimin rakenne: tekevätkö kaikki samoja töitä ja onko se töiden ja kehittymisen kannalta järkevää. Jos tiimissä tarvittiin paljon erikoisosaamista ja sen hankkiminen vie paljon aikaa, on ehkä viisaampaa määritellä jokaiselle vastuualue ja varahenkilö. Sitten koordinoidaan kokonaisuutta ja sovitaan mitkä tehtävät tiimi tekee yhdessä ja mistä tehtävistä jäsen tai työpari vastaa erikseen.

Palvelu- ja tuotantotiimeissä tarvitaan usein tiiminvetäjä, joka koordinoi työt yhdessä tiimin kanssa, junailee palaverit, tiedonkulut ja yhteydenpidot muualle. Näissä tilanteissa täysin itseohjautuva ja esihenkilötön tiimi, jossa jäsenet voivat vapaasti valita omat tehtävänsä ei toimi tiimin tehtävän kannalta järkevästi.

It-alalla ja asiantuntijaorganisaatioissa tiimityöskentely voidaan jopa viedä niin pitkälle, että tiiminvetäjiä ja esihenkilöitä ei enää tarvita. Tässä vaihtoehdossa vastuullisuus ja luottamus ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta riskit myös suuria. Löytyykö kaikista jäsenistä niin paljon vastuullisuutta ja nöyryyttä, että tiimin tehtävä koetaan tärkeämmäksi kuin oman tarpeet. Täysin itseohjautuvassa tiimissä alku on yleensä innostavaa ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Mutta on paljon tapauksia, joissa jonkin ajan kuluttua egot nostavat päätään ja tiimiin syntyy eriarvoisuutta.

Oikein rakennetussa tiimityössä toteutuu sekä kurinalainen tuloksen tekeminen että työskentelyn ja menetelmien luova kehittäminen, jonka seurauksena viisaus ja osaaminen lisääntyvät.

Jos sinulla ja minulla on yksi euro, ja annamme ne toisillemme, on molemmilla edelleen yksi euro. Mutta jos kummallakin on yksi idea ja annamme ne toisillemme, on molemmilla kaksi ideaa.


Tiimikirja on päivitetty 2021 vastaamaan eri vaiheessa olevien tiimien työskentelyä sekä yksityisellä että julkisella puolella - aina tiimin perustamisesta virtuaalijohtamiseen ja esihenkilöttömään itseohjautuvuuteen asti. Kirjassa on lukuisia käytännön keinoja tiimityöskentelyn kehittämiseksi.

Tiimityöskentely on loistava tapa tehdä tuloksia (vaikka ei sovi kaikkialle). Toiminta järkevöityy. Strategiat toteutuvat. Prosessit toimivat kerralla oikein. Osaaminen ja viisaus tuottavat tulosta: älykäs selviää tilanteista, joihin viisas ei joudu.

Johdon ja esihenkilöiden aika vapautuu ennakoimiseen, mahdollisuuksien pohtimiseen ja kehittämiseen. Tiimityöskentely tyydyttää jäsenten kasvavaa merkityksennälkä, jolloin motivaatio on korkea, oppiminen ja joustavuus lisääntyvät.

Huominen on nopeampi, muuttuvampi, epävarmempi ja kansainvälisempi. Yhdet aivot ovat suunnaton voima, useammat vielä enemmän. Verkottuminen ja tiimityöskentely ovat ylivertaisia, kun kohtaamme tulevaisuuden.

SISÄLLYSLUETTELO

1 Johdanto

2 Tiimityöskentelyn tuloksia 2.1 Tiimityö tuotannossa 2.2 Epäonnistunut ja onnistunut tiimiorganisaatio 2.3 Logistiikkatiimi 2.4 Tiimiajattelua päiväkodissa 2.5 Tiimi hoitotyössä 2.6 Rakennustyömaasta tiimi 2.7 Tiimityöhön siirtyminen käskemällä 2.8 Tuloksia hiljaisella tiedolla 2.9 Tiimityö ja kunnan johtaminen 2.10 Tiimityö sota-aluksessa 2.11 Johtamisen teoriat

3 Mikä tiimi on? 3.1 Organisaatio ja ihmiset 3.2 Motivaatio ja ihmissuhteet 3.3 Tarpeet 3.4 Arvot 3.5 Siirtyminen tiimityöhön 3.6 Eri tiimit 3.7 Tiimien tehtävät ja vastuualueet 3.8 Virtuaalitiimi ja etäjohtaminen 3.9 Projektityöskentely

4 Tiimityön lisääminen 4.1 Töiden vaihtaminen 4.2 Työn laaja-alaistaminen 4.3 Mielekkäiden työkokonaisuuksien rakentaminen 4.4 Vapauksien antaminen 4.5 Kokeilemisen ja kehittämisen salliminen 4.6 Tiimin itsenäisyyden ja päätäntävallan lisääminen

5 Tarkoitus, tavoite, suunnitelma 5.1 Pelisäännöt 5.2 Toiminnan laatu 5.3 Asiantuntijaorganisaatiot 5.4 Mittarit

6 Kuka on asiakas

7 Tiimin me-henki 7.1 Vastuu 7.2 Tiimin tehtävä vai jäsenen tarpeet? 7.3 Hankala tiimin jäsen 7.4 Milloin puututaan vaikeaan tilanteeseen? 7.5 Ilmapiiri ja ihmissuhteet 7.6 Etätyö ja yksinäisyys

8 Osaaminen

9 Johtaminen tiimiorganisaatiossa 9.1 Muutoksen syvyys 9.2 Ensimmäisen kerran tiiminvetäjänä 9.3 Mielikuvat ohjaavat toimintaa 9.4 Viestinnän ihanuus ja kurjuus

10 Tiimipalaverit 10.1 Yhtenäinen käytäntö on tarpeen 10.2 Asialista 10.3 Käsiteltävien asioiden vakiolista 10.4 Palaverit tarpeen mukaan

11 Yhteenveto

12 Tiimisopimus ja muita ohjeita

13 Lopuksi: muuttuva työelämä

eBook

Tiimityöskentelyä käytännössä

By Karlex Oy
Price
18.50 €
Incl. 10% VAT

Privacy Policy Campwire

General

This is Intoloop Oy’s (hereafter “Campwire”) privacy statement that has been prepared in accordance with the Finnish Personal Data Act (523/1999, sections 10 and 24) and the EU General Data Protection Regulation (GDPR). This privacy statement entered into force on 16 April 2018 and will remain valid until further notice.

This privacy statement contains information on how Campwire processes personal data. Campwire processes personal data in accordance with this privacy statement and any applicable legislation. Please read this privacy statement carefully before using our website or registering as a user of our services.

To ensure best possible services to our customers, we must collect and process some of your personal data. However, we respect your privacy and are committed to protecting it. This privacy statement specifies the personal data that is collected by us, the principles based on which this data is processed, and the rights and influencing opportunities you have regarding your personal data.

Please read this privacy statement carefully, as Campwire processes your personal data in accordance with it and all applicable legislation. Campwire reserves the right to update this privacy statement based on need. Please visit this site from time to time, as Campwire develops its services and website constantly.

You accept that we will process your personal data in accordance with this privacy statement by using the www.campwire.com website, our services, or our website; by filling in a form; or by contacting us. If you do not accept these terms and conditions, we will probably be unable to serve you.

The controller is: Intoloop Oy, Papinkatu 21 lh 34, FI-33200 Tampere.

For which purposes is my personal data collected and processed?

We only collect, store, and process your personal data for purposes that have been specified in advance. The main purposes are:

 • Managing customer relations
 • Maintaining customer information and usernames
 • Identifying customers
 • Producing and providing services
 • Invoicing
 • Developing, planning, and analysing business operations, websites, and Services
 • Marketing purposes
 • Responding to contact requests
 • Fulfilling our contractual obligations
 • Fulfilling our legal obligations and requirements
 • Targeting of services
 • Which personal data is collected and from which sources?

  Campwire collects information of the users when they use Campwire’s website, buy Services, register as Service users, update their profile, or use the Services. In addition, data provided by customers e.g. on online forms, by email, on telephone, through social media services, in contracts, at customer meetings, and in other situations where customers convey personal data can be saved into the data file.

  At least the following data will be collected when users register as users of our Services:

 • Name of the company (corporate customers)
 • Name of the person/user
 • Email address
 • Username
 • Password
 • In case of customers, we will also save the following data:

 • Telephone number
 • Address
 • Business ID (corporate customers)
 • Data relating to customer relations, e.g. order history
 • Campwire’s marketing register (email list) can usually be registered with using an email address only.

  When the user visits Campwire’s website, the user’s computer automatically sends certain technical and other data (e.g. IP address, browser type, and from which site the user came to the site). Campwire also uses cookies to collect data on how the user uses the website. For more detailed information, see the Cookies section of this privacy statement.

  By providing personal data to Campwire either on the forms found on Campwire’s website or in some other manner, the user accepts that his or her personal is collected, used and transferred in accordance with this privacy statement and for the restricted purposes specified in this privacy statement.

  On which grounds is personal data processed?

  We ensure that we always have legal grounds for processing your personal data. We may process your personal data based on several different grounds. We can process your personal data in order to fulfil a contract or our legal obligations. We can also process your personal data based on a legitimate interest, which is to provide our services and to run and develop our business operations. Some personal data can also be processed subject to your consent.

  Who will process my personal data and will my personal data be disclosed to third parties?

  Your personal data will principally be processed by our staff as part of their work tasks. Campwire uses external subcontractors and service providers for providing and implementing the Services. Personal data can be disclosed to such subcontractors if and only to the extent necessary. We will do our utmost in such cases to ensure that personal data is transferred and processed in accordance with this privacy statement and applicable legislation. We can also convey your personal data if we are involved in a company acquisition or an asset deal.

  The user also accepts that Campwire can disclose personal data to competent authorities if this is necessary in order to comply with applicable legislation or regulations.

  Campwire’s website and Services can contain links to other websites or contents originating from other websites. Such websites are beyond the control of Campwire and Intoloop Oy is not responsible for their contents. If the user visits a linked website, the use of such a website is covered by the privacy statement of that website.

  In my personal data conveyed outside the EU?

  Some of our subcontractors or servers that are used for processing personal data might be located outside the EU/EEA. Apart from that, we do not regularly convey personal data outside the EU/EEA.

  We ensure that your personal data is processed, transferred, and stored based on legal grounds and using sufficient protection measures.

  We have ensured that our service providers are included in the Privacy Shield programme between the EU and the United States (https://www.privacyshield.gov/list), the aim of which is to ensure secure processing of European data in the United States.

  For how long will my personal data be stored?

  We will only store your personal data for as long as is required by the purpose of processing or is permitted by the contract or law. However, the storage time of personal data can vary depending on the purpose and situation.

  How is my personal data stored and protected?

  Your personal data will be stored on the servers of our service provider, which have been protected in accordance with the general practices of the field. Personal data that we have collected and processed will be kept confidential and will only be disclosed to persons who need the said data for their work tasks and to our customers based on service contracts in a restricted manner. Access to your personal data is subject to user-specific credentials, passwords, and user rights.

  Is it mandatory to provide personal data and what are the consequences of not providing it?

  If you fail to provide the personal data specified in this privacy statement or do not consent to its processing, it is likely that we will not be able to provide the service or to fulfil the purpose of our operations. Therefore, we request that you do not provide us any data unless you accept that we process the data in accordance with this privacy statement.

  Users must provide Campwire correct data when they register as users of the Services or fulfil a form on Campwire’s website for some other reason. Service users can at any time view their personal data saved in the system by signing in into the Service. Users can also edit and update their personal data by signing in into the Service or by contacting Campwire.

  Are cookies used on the website and what are they?

  We use cookies on our website in order to provide users the best possible user experience. Cookies are small text files that the web server saves on the user’s terminal device. Cookies give us information on how the users use our website. We can use cookies in developing our services and website, in analysing the use of the website, and in targeting and optimising marketing. Website users can enable or disable the use of cookies from the settings of their web browser. Most web browsers allow cookies automatically. Please note that disabling cookies can restrict the operation of our website.

  What are my rights and influencing opportunities?

  Cancelling your consent

  If your personal data is processed based on your consent, you have the right to cancel your consent at any time by notifying us of this by email (tietosuoja@intoloop.com).

  Access to data

  You have the right to receive a confirmation from us on whether we process any personal data concerning yourself and which personal data concerning yourself is processed by us.

  Right to corrections

  You have the right to request that we correct any incorrect or outdated or otherwise defective data concerning yourself. You can also update any changed personal data in the Service.

  Right to ban direct marketing

  You have the right to ban the processing of your personal data for direct marketing purposes by notifying us of this by email (tietosuoja@intoloop.com). All emails sent by us in marketing purposes contain a link by clicking on which you can remove yourself from the email list.

  Right to object to the processing

  If we process your personal data based on a general interest or our legitimate interest, you have the right to object the processing of personal data concerning yourself to the extent that there is no such significant reason that would override your rights or the processing is not necessary for resolving a legal claim. Please note that in such a situation we probably will be unable to continue to provide services to you.

  Right to restrict processing

  In certain situations you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.

  Right to have your personal data transferred

  If we have processed your personal data subject to your consent or in order to fulfil a contract, you have the right to receive the personal data you have provided to use electronically.

  How can I exercise my rights?

  You can exercise the above rights by contacting us e.g. by email (tietosuoja@intoloop.com). Where required, the controller has the right to ask the data subject to prove his or her identity. The controller must react to any such requests made by the customer within the time period specified in the GDPR (in most cases, within one month).

  Can this privacy statement be updated?

  We can update this privacy statement when our operations or data protection principles change. Updates may also be required due to changes in legislation. Any such changes will take effect when we have published an updated privacy statement. Please read this privacy statement from time to time to be aware of its current contents.

  Whom should I contact in data protection matters?

  Contacts:

  Intoloop Oy
  Papinkatu 21 lh 34
  33200 Tampere
  tietosuoja@intoloop.com

  Toimitusehdot Karlex Oy

  Karlex Oy (y-tunnus 2596564-2) (jäljempänä verkkokauppa) myy verkkokursseja luonnollisille tai juridisille henkilöille (jäljempänä asiakas). Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisina.

  Verkkokaupan yhteystiedot

  Sähköposti: karl-johan.spiik@karlex.fi

  Tilaaminen

  Tilaus astuu voimaan maksamalla verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot sekä tuotteen hinnan. Tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse tilaushetkellä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuksesta ilmenee tilattu tuote sekä hinta.

  Maksaminen

  Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

  Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  Lue lisää Visma Paysta: www.visma.fi/vismapay/

  Maksutavat

  Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa maksukorteilla (credit/debit) sekä verkkopankilla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

  Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

  Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
  Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
  Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17)
  Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

  Toimitus ja palautus

  Tuotteella ei ole palautusoikeutta

  Asiakkaan on välittömästi toimituksen jälkeen tarkastettava tuotteen toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta toimituksessa havaitusta virheestä ja puutteesta viivytyksettä.


  Visma Pay banners
  Badge-payments
  Safe transactions
  Badge-connection
  Campwire Protects your Privacy
  Badge-secure
  Your Information is Secure
  Want to know more? Contact karl-johan.spiik@karlex.fi