Course

Rakas keho! -verkkokurssi

By AllaBra

Kohti pysyvää painonhallintaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia

Course

Rakas keho! -verkkokurssi

By AllaBra
Price
79 €
Incl. VAT

Privacy Policy AllaBra

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on Suomen henkilötietolain (10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 24.5.2018. Selosteessa viitataan jäljempänä ”käyttäjään”, jolla tarkoitetaan sivustolla vierailevia henkilöitä, yrityksiä tai yhteisöjä, verkkokursseille osallistujia sekä erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä.

Rekisterin ylläpitäjä

AllaBra (jäljempänä ”yritys”) Y-tunnus 2281215-7 Suksitehtaankatu 9 F 04420 Järvenpää

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Pauliina Tervo [email protected] Puh. +358 44 520 3380

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste:

Yrityksen asiakasrekisteri Uutiskirje (sähköpostilista) Myynti ja asiakaspalvelu

Rekisteriin liittyvä sivusto: https://www.fodmap-keittioni.fi/

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: - vapaaehtoinen henkilön suostumus tai - sopimus, jossa asiakas on osapuolena

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • yhteydenpito asiakkaisiin
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivuston kehittäminen
 • palvelujen toteuttaminen
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi
 • jälkimarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
 • kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen

Rekisterin henkilötietoja käytetään yrityksen ja asiakkaiden väliseen yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hallintaan. Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys on sähköpostin välityksellä yhteydessä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta- ja markkinointitarkoituksissa ja/tai muissa näihin rinnastettavissa tarkoituksissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: - henkilön nimi ja sähköpostiosoite - yritysasiakkaan tiedot ja yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite - asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot ja niiden muutokset, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot - sivuston käyttäjän sähköpostiviestit, postaukset ja kommentit - sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset - käyttäjän tekemät linkkien klikkaukset tai postaukset

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, kun käyttäjä ostaa verkkosivujen kautta jonkun tuotteen tai palvelun, ilmoittautuu kurssille, lataa sivustolta esimerkiksi maksuttoman oppaan, liittyy postituslistalle (uutiskirjeen tilaajaksi), tekee yhteistyösopimuksen, lähettää viestin tai palautteen www-lomakkeella tai osallistuu kilpailuihin tai arvontoihin. Lisäksi tietoja saadaan myös sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista, messuilta, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 12 kuukauden välein. Jos käyttäjän tiedot eivät ole enää tarpeellisia, tiedot tuhotaan. Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistua sähköpostilistalta kussakin uutiskirjeessä olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen: pauliina(at)fodmap-keittioni.fi.

Maksuliikenteen tiedot

Verkkosivujen kautta tapahtuvien maksujen välittäjänä toimii Checkout.fi. Tapahtumamyynnissä maksujen välittäjänä toimii iZettle. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin, vaan ne jäävät maksujenvälityksestä vastaavien yritysten tietoihin. Joissakin tapauksissa maksujen välitys toteutetaan asiakkaalle lähetettävällä laskulla. Laskujen välitys voidaan siirtää yrityksen ulkopuolelle, jolloin laskujen lähettäjä saa asiakkaan laskutustiedot yritykseltä.

Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolella oleville ohjelmistoille: MailChimp -sähköpostimarkkinointiohjelma. MailChimp on sitoutunut EU:n Privacy Shield -standardiin ja GDPR:n noudattamiseen.

Ostaessasi sivustolla myytäviä verkkokursseja, tietosi (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään Campwiren alustalle. Campwire tarjoaa verkkokurssialustan ja noudattaa tietojen käsittelyssä GDPR:ään liittyviä vaatimuksia. Ostotapahtuman yhteydessä käyttäjän on hyväksyttävä sekä yrityksen että Campwiren tietosuojaselosteet.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Salasana vaihdetaan säännöllisesti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja henkilötietoja sekä palvelimia käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Jokaisella yrityksen asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin tarkistuksen jälkeen oikaisua, hänen tulee lähettää kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle osoitteeseen: AllaBra / Pauliina Tervo, Suksitehtaankatu 9F, 04420 Järvenpää. Tarkastuspyynnön laatimisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin pitäjälle kirjallisesti ja yksilöidysti, mitä tietoa hän vaatii korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikeaa tietoa ja miten tiedot korjataan.

Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi myös muuttaa, täydentää tai poistaa tietojaan uutiskirjeen lopussa olevien linkkien kautta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle

Rikkomuksista ilmoittaminen

Huolellisesta käsittelystä huolimatta internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuutensa.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää sitä, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

Yrityksen sivusto, verkkovalmennukset, blogipostaukset ja uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. Linkitetyt verkkosivut eivät ole yrityksen hallinnassa eikä yritys vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sivuston käyttöehtoihin itse.

Osa yrityksen sivuston linkeistä voi olla niin sanottuja affiliatelinkkejä, eli niihin liittyy kaupallista yhteistyötä. Yritys on esimerkiksi voinut saada maksuttoman tuotteen (kokonaan tai määritellyksi ajaksi) tai tuotteita lainaan bloginäkyvyyttä vastaan. Kaupallisesta yhteistyöstä mainitaan aina blogitekstissä. Affiliatelinkkien klikkaaminen ei aiheuta sinulle mitään kuluja eikä lisää yritykselle tuloja, joten voit turvallisin mielin vierailla sivustoilla ja miettiä rauhassa ostopäätöstäsi. Älä osta mitään tuotteita, ellet ole varma siitä, että tuotteesta on sinulle apua tai se on sinulle soveltuva.

Kumppanuusmarkkinointi

Yritys saattaa tarjota sivustollaan tietoa tarkasti valituista kumppaneistaan ja heidän tarjoamista palveluista tai tuotteista. Yritys ei koskaan jaa käyttäjän tietoja suoraan kumppaneille, vaan käyttäjä itse päättää, siirtyykö hän tutustumaan yhteistyökumppanin palveluun ja mitä tietoja toimijalle antaa.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen tapaan, yritys käyttää omilla sivuillaan evästeitä. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

Mitä evästeitä yritys käyttää? Yritys käyttää seuraavia evästeitä: - kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä) - analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta) - kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja)

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Evästeiden poistaminen

Jos haluat poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, sinulla on siihen täysi oikeus. Sinun kannattaa tutustua selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. On kuitenkin tärkeää huomata, että se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisteri- ja tietosuojaseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, minkä yhteydessä tiedot voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoa hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy muutoksia, sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli hän on tyytymätön yritykselle lähettämään valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle, jonka yhteystiedot löydät täältä.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse rekisterinpitäjään: pauliina(at)fodmap-keittioni.fi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 24.5.2018

Privacy Policy Campwire

General

This is Intoloop Oy’s (hereafter “Campwire”) privacy statement that has been prepared in accordance with the Finnish Personal Data Act (523/1999, sections 10 and 24) and the EU General Data Protection Regulation (GDPR). This privacy statement entered into force on 16 April 2018 and will remain valid until further notice.

This privacy statement contains information on how Campwire processes personal data. Campwire processes personal data in accordance with this privacy statement and any applicable legislation. Please read this privacy statement carefully before using our website or registering as a user of our services.

To ensure best possible services to our customers, we must collect and process some of your personal data. However, we respect your privacy and are committed to protecting it. This privacy statement specifies the personal data that is collected by us, the principles based on which this data is processed, and the rights and influencing opportunities you have regarding your personal data.

Please read this privacy statement carefully, as Campwire processes your personal data in accordance with it and all applicable legislation. Campwire reserves the right to update this privacy statement based on need. Please visit this site from time to time, as Campwire develops its services and website constantly.

You accept that we will process your personal data in accordance with this privacy statement by using the www.campwire.com website, our services, or our website; by filling in a form; or by contacting us. If you do not accept these terms and conditions, we will probably be unable to serve you.

The controller is: Intoloop Oy, Papinkatu 21 lh 34, FI-33200 Tampere.

For which purposes is my personal data collected and processed?

We only collect, store, and process your personal data for purposes that have been specified in advance. The main purposes are:

 • Managing customer relations
 • Maintaining customer information and usernames
 • Identifying customers
 • Producing and providing services
 • Invoicing
 • Developing, planning, and analysing business operations, websites, and Services
 • Marketing purposes
 • Responding to contact requests
 • Fulfilling our contractual obligations
 • Fulfilling our legal obligations and requirements
 • Targeting of services
 • Which personal data is collected and from which sources?

  Campwire collects information of the users when they use Campwire’s website, buy Services, register as Service users, update their profile, or use the Services. In addition, data provided by customers e.g. on online forms, by email, on telephone, through social media services, in contracts, at customer meetings, and in other situations where customers convey personal data can be saved into the data file.

  At least the following data will be collected when users register as users of our Services:

 • Name of the company (corporate customers)
 • Name of the person/user
 • Email address
 • Username
 • Password
 • In case of customers, we will also save the following data:

 • Telephone number
 • Address
 • Business ID (corporate customers)
 • Data relating to customer relations, e.g. order history
 • Campwire’s marketing register (email list) can usually be registered with using an email address only.

  When the user visits Campwire’s website, the user’s computer automatically sends certain technical and other data (e.g. IP address, browser type, and from which site the user came to the site). Campwire also uses cookies to collect data on how the user uses the website. For more detailed information, see the Cookies section of this privacy statement.

  By providing personal data to Campwire either on the forms found on Campwire’s website or in some other manner, the user accepts that his or her personal is collected, used and transferred in accordance with this privacy statement and for the restricted purposes specified in this privacy statement.

  On which grounds is personal data processed?

  We ensure that we always have legal grounds for processing your personal data. We may process your personal data based on several different grounds. We can process your personal data in order to fulfil a contract or our legal obligations. We can also process your personal data based on a legitimate interest, which is to provide our services and to run and develop our business operations. Some personal data can also be processed subject to your consent.

  Who will process my personal data and will my personal data be disclosed to third parties?

  Your personal data will principally be processed by our staff as part of their work tasks. Campwire uses external subcontractors and service providers for providing and implementing the Services. Personal data can be disclosed to such subcontractors if and only to the extent necessary. We will do our utmost in such cases to ensure that personal data is transferred and processed in accordance with this privacy statement and applicable legislation. We can also convey your personal data if we are involved in a company acquisition or an asset deal.

  The user also accepts that Campwire can disclose personal data to competent authorities if this is necessary in order to comply with applicable legislation or regulations.

  Campwire’s website and Services can contain links to other websites or contents originating from other websites. Such websites are beyond the control of Campwire and Intoloop Oy is not responsible for their contents. If the user visits a linked website, the use of such a website is covered by the privacy statement of that website.

  In my personal data conveyed outside the EU?

  Some of our subcontractors or servers that are used for processing personal data might be located outside the EU/EEA. Apart from that, we do not regularly convey personal data outside the EU/EEA.

  We ensure that your personal data is processed, transferred, and stored based on legal grounds and using sufficient protection measures.

  We have ensured that our service providers are included in the Privacy Shield programme between the EU and the United States (https://www.privacyshield.gov/list), the aim of which is to ensure secure processing of European data in the United States.

  For how long will my personal data be stored?

  We will only store your personal data for as long as is required by the purpose of processing or is permitted by the contract or law. However, the storage time of personal data can vary depending on the purpose and situation.

  How is my personal data stored and protected?

  Your personal data will be stored on the servers of our service provider, which have been protected in accordance with the general practices of the field. Personal data that we have collected and processed will be kept confidential and will only be disclosed to persons who need the said data for their work tasks and to our customers based on service contracts in a restricted manner. Access to your personal data is subject to user-specific credentials, passwords, and user rights.

  Is it mandatory to provide personal data and what are the consequences of not providing it?

  If you fail to provide the personal data specified in this privacy statement or do not consent to its processing, it is likely that we will not be able to provide the service or to fulfil the purpose of our operations. Therefore, we request that you do not provide us any data unless you accept that we process the data in accordance with this privacy statement.

  Users must provide Campwire correct data when they register as users of the Services or fulfil a form on Campwire’s website for some other reason. Service users can at any time view their personal data saved in the system by signing in into the Service. Users can also edit and update their personal data by signing in into the Service or by contacting Campwire.

  Are cookies used on the website and what are they?

  We use cookies on our website in order to provide users the best possible user experience. Cookies are small text files that the web server saves on the user’s terminal device. Cookies give us information on how the users use our website. We can use cookies in developing our services and website, in analysing the use of the website, and in targeting and optimising marketing. Website users can enable or disable the use of cookies from the settings of their web browser. Most web browsers allow cookies automatically. Please note that disabling cookies can restrict the operation of our website.

  What are my rights and influencing opportunities?

  Cancelling your consent

  If your personal data is processed based on your consent, you have the right to cancel your consent at any time by notifying us of this by email ([email protected]).

  Access to data

  You have the right to receive a confirmation from us on whether we process any personal data concerning yourself and which personal data concerning yourself is processed by us.

  Right to corrections

  You have the right to request that we correct any incorrect or outdated or otherwise defective data concerning yourself. You can also update any changed personal data in the Service.

  Right to ban direct marketing

  You have the right to ban the processing of your personal data for direct marketing purposes by notifying us of this by email ([email protected]). All emails sent by us in marketing purposes contain a link by clicking on which you can remove yourself from the email list.

  Right to object to the processing

  If we process your personal data based on a general interest or our legitimate interest, you have the right to object the processing of personal data concerning yourself to the extent that there is no such significant reason that would override your rights or the processing is not necessary for resolving a legal claim. Please note that in such a situation we probably will be unable to continue to provide services to you.

  Right to restrict processing

  In certain situations you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.

  Right to have your personal data transferred

  If we have processed your personal data subject to your consent or in order to fulfil a contract, you have the right to receive the personal data you have provided to use electronically.

  How can I exercise my rights?

  You can exercise the above rights by contacting us e.g. by email ([email protected]). Where required, the controller has the right to ask the data subject to prove his or her identity. The controller must react to any such requests made by the customer within the time period specified in the GDPR (in most cases, within one month).

  Can this privacy statement be updated?

  We can update this privacy statement when our operations or data protection principles change. Updates may also be required due to changes in legislation. Any such changes will take effect when we have published an updated privacy statement. Please read this privacy statement from time to time to be aware of its current contents.

  Whom should I contact in data protection matters?

  Contacts:

  Intoloop Oy
  Papinkatu 21 lh 34
  33200 Tampere
  [email protected]

  Toimitusehdot AllaBra

  AllaBra (y-tunnus 2281215-7) (jäljempänä verkkokauppa) myy verkkokursseja luonnollisille tai juridisille henkilöille (jäljempänä asiakas). Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisina. Tuotteet sisältävät arvonlisäveroa 24%.

  Verkkokaupan yhteystiedot

  Sähköposti: [email protected]

  Tilaaminen

  Tilaus astuu voimaan maksamalla verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot sekä tuotteen hinnan. Tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse tilaushetkellä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuksesta ilmenee tilattu tuote sekä hinta.

  Maksaminen

  Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

  Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  Lue lisää Bamborasta: www.bambora.com

  Maksutavat

  PayForm-palvelun kautta voit maksaa maksukorteilla (credit/debit) sekä verkkopankilla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

  Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot

  Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
  Sähköposti: [email protected]
  Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
  Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

  Toimitus ja palautus

  Verkkokaupan asiakkaalla on 14 vuorokauden peruutusoikeus. Halutessasi perua palvelun käytön, ota ensin yhteyttä verkkokauppan asiakaspalveluun ([email protected]) ja kysy peruutusohjeita.

  Asiakkaan on välittömästi toimituksen jälkeen tarkastettava tuotteen toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta toimituksessa havaitusta virheestä ja puutteesta viivytyksettä.


  Payform_row_new
  Badge-payments
  Safe transactions
  Badge-guarantee
  14-day Money Back Guarantee
  Badge-connection
  Campwire Protects your Privacy
  Badge-secure
  Your Information is Secure
  Want to know more? Contact [email protected]